לביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים לאנשים המצויים בתהליך השתלת איבר