דרושים מתשאלים לחקירות אפידימיולוגיות לחולי קורונה