מכרז 14/2021- הפעלת מעון/ות יום ברחוב הנגב בעיר יבנה