מודעה עירונית 115/21 מכרז להקמה והפעלה של קיר טיפוס בעיר נתניה