מכרז פומבי 22/2021- ריהוט היכל התרבות - אודיטוריום עכו