מתן שירותי כביסה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית