מכרז זה הינו מכרז עבור מתן שירותי יצירת תוכן גרפי וסרטוני אנימציה     המשך...