הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אגם בקרה ניטור ושליטה בעמ