מכרז פומבי מספר 27/2020 להפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה המקומית מצפה רמון