מכרז סגור מס' 70/2020 לפתיחת מחלקות קורונה קלים במוסדות הגריאטריים