מכרז לאספקת שי למתנדבי הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו