לשכת שירות לחישוב שכר, ניהול משאבי אנוש וניהול נוכחות