מכרז לאספקת והתקנת חדרי ניתוח מתועשים, מנשאים/ זרועות אספקה עיליים (בומים) לחדרי ניתוח, מנורות לחדרי ניתוח, מערכת אינטגרטיבית לשליטה ובקרה לחדר ניתוח