זכויות לבניית 7 יחידות בבניה רוויה בנאות הרצל, נתניה