מכרז פומבי מספר 218.2020 אספקת והתקנת מערכת מגבה נוע 9 טון ומערכת מגבה נוע 22 טון על גבי רכב