הקמה, הפעלה, ניהול ותחזוקת מרכזי שירות לנוסעים בתחבורה ציבורית באמצעות כרטיס חכם