מכרז לביצוע פרויקט להקמת פלטפורמת אגרגטור ל- IoMT בענן היברידי