רשת חינוך לבעלות והפעלת חט"ב וחטי"ע דקל וילנאי ותעופה וחלל.