מכרז לרכישת תא משנה זרם להתקנה בפסי גנרטור ובפסים בירידה לשנאי בית