למתן שירותי גרירה וחניית כלי רכב באזורים: מרכז, צפון, דרום וירושלים