מכרז- אורתופוטו, מיפוי פוטוגמטרי ותצלומים אלכסוניים לשנת 2021