חברה מלווה בדיקות קצה לקצה למכלולי פרויקט מניה חכמה ברשת לתקופת הביניים