מכרז פריצה, סלילה ופיתוח דרכים מאושרות מס' 4 ו – 224 בעיר באקה אלגרבייה .