הסכם מסגרת לשדרוג שוחות אביזרים תת-קרקעיות מבטון (ארגזים) של המוביל הארצי.pdf