מכרז לאספקת רישוי, שירותי מומחים והטמעה של כלי Atlassian ותהליכי ALM