מכרז למתן שירותי יחסי ציבור, טיפול במשברים, ייעוץ אסטרטגי, ניהול תוכן וקידום דיגיטלי עבור האוניברסיטה הפתוחה