מכרז להפעלת מועדוניות לילדים ונוער בסיכון בעיר חולון