מכרז 7910 עבודות בינוי ,חפירה ודיפון בניין ברדנמן ב'