מכרז 1000675591 עבור שירותי פינוי פסולת בחוזה 126 - פינוי פסולת ממחנות     המשך...