מכרז מס' 18/2021 - עובד/ת ביחידה לקידום נוער במסגרת התכנית הלאומית "גשרים"