מכרז 10/2020 שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים