מכרז להתאמת ואספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחים