עו"ס למית"ר חולון -מרכז יום טיפולי-חינוכי- ללא מכרז