מכרז למתן שירותי שמירה וניקיון במוסדות החינוך, מבני הציבור