מכרז לאספקת שירותי צילומי אויר ומידול תלת מימד ושירותים נלווים