מכרז להפקה ממוחשבת של שוברי תשלום ארנונה וחיובים אחרים, עבודות דפוס נלוות והפצה