הליך הצעות מחיר למתן שירותי ריכוז והפעלת פורום נשים