עבודות העתקה ומיגון של קו דלק "8 אזור תעשייה שגיא 2000