מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וליווי אסטרטגי - תשפ"א 12