מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מסכי שילוט אלקטרוני מסוג LED