מכרז להקמת מבנים בבנייה טרומית בהשלמות קונבנציונליות בשיטת תכנון ביצוע ולהקמת גדרות באתרי המשרד, בפריסה ארצית