מכרז פומבי מס' 552/20 – הרחבת דרך השרף מצומת ראשונים לגשר גינדי ברמה"ש