מכרז לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט פנים עבור מחוז צפון