מכרז לרכש ותחזוקה של ערכות פנסים ומארזי אחסון לניידת סיור