מכרז לאספקת בקרות איכות חיצוניות - External Quality Assessment (EQA)