קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לעבודות מדידה של המרכז למיפוי ישראל