הצעות למתן שירותי ייעוץ ,ניהול פרויקטים בתחומים מתחמי ומתקני ספורט ונופש, תרבות וקהילה בתחום שיפוט המועצה