מכשירי ניווט,איכון ושליטה לצרכים מבצעיים ולימוד ניווטים