מכרז למתן שירותי פיקוח תברואתי לעסקים בשטחים גליליים