הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית באר שבע בתחום פרסום, דוברות והסברה